Info

Wat is Cirkelvoetbal?
Cirkelvoetbal is een sport die gespeeld wordt tussen twee ploegen van 3 tot 8 personen rond een middencirkel met daarin een goal. Het doel van het spel is om te scoren met een yogabal (de officiële wedstrijdbal heeft een doorsnede van 45cm) langs één welbepaalde kant per ploeg. De spelers mogen tijdens het spel niet in de cirkel komen om de bal aan te raken. Je mag de bal nooit met 2 handen te samen vasthouden, maar dribbelen en voetballen is wel toegestaan.

Het is een makkelijk te spelen bewegingsspel om aan je conditie te werken.

De oorsprong:
De Engelse benaming van de sport is Circle Rules Football. De sport komt oorspronkelijk van New York en is uitgevonden door Greg Manley die een thesis schreef over de gelijkenissen tussen sport en theater.

Het speelveld:
Het spel wordt gespeeld op een groot grasveld met daarin een middencirkel van 6 tot 8 meter diameter. In de middencirkel staat een goal van 3 meter hoog en 3 meter breed. Het doel bestaat uit pvc pijpen op twee stalen pinnen die in de grond worden geklopt.

De spelregels:

• Twee ploegen van 3 tot 8 personen met een één doelwachter waarbij enkel de doelwachter in decirkel de bal mag raken.
• Er worden vier speelmomenten georganiseert van elks 15 minuten.
• Het doel van het spel is de bal te slaan of te trappen door één welbepaalde kant van de goal.
• Het spel begint met een "Down-up" waarbij je om ter snelst met je twee schouders de grond moet raken. De ploeg die de down-up wint, mag op het veld beginnen en krijgt als eerste de bal.
• Bij de aftrap staat één ploeg in de middencirkel. De andere ploeg staat buiten de middencirkel.
• Vanaf de ploeg die buiten de middencirkel staat de bal aanraakt is het spel begonnen.
• Je mag slaan of trappen op de bal. De bal mag je niet vasthouden.
• Fysiek contact wordt toegelaten in de middencirkel voor de doelwachters. De handen moeten openblijven en je mag elkaar niet vastnemen. Incidenteel contact tussen veldspelers wordt meestal niet bestraft. De scheidsrechter bepaalt welk contact foutief is.
• Bij een lichte fout krijgt de andere ploeg de bal op de plek van de fout
• Zwaardere fouten worden bestraft met een hoek(cirkel)trap en/of verwijdering uit het spel.
• Bij het foutief verhinderen van een doelpoging wordt er een penalty gegeven aan de andere partij op 20 meter afstand zonder doelwachter.

Uitgebreide spelregels kan je lezen op de officiële site van Circle Rules Football. www.circlerulesfederation.com